Kategoriat
Kiertue

Tiimi tavattavissa kiertue

Tiimi tavattavissa oli Team Finlandin järjestämä kampanja ja kiertue jonka tavoitteena oli edistää pk-yritysten kansainvälistymistä ja innovaatioita.

Team Finland tarjoaa suomalaisille yrityksille asiantuntijapalveluita useilla osa-alueilla:

  • Markkinoiden mahdollisuudet. Tietoa ja analyysiä maailman markkinanäkymistä
  • Neuvontaa ja koulutusta kansainvälistymiseen liittyviin käytännön kysymyksiin
  • Rahoitus: avustukset, lainat ja takaukset
  • Verkostot. Kumppaneita liiketoimintaan ja tutkimus- ja kehitystyöhön
  • Yhteiskuntasuhteet. Team Finlandin laaja kontaktiverkosto avaa ovia
  • Näkyvyys. Yhteiset vienninedistämismatkat ja projektit

Kiertue 2018:

20.4.2018 Joensuu
PK-yritykset maailmalle – suuntana Venäjä ja Team Finland #tiimitavattavissa


8.5.2018 Vaasa
Pk-yritykset maailmalle: Hallitusti kasvuun- Pohjanmaan aluekierros ja Team Finland #tiimitavattavissa Bock´s Corner Village, Gerbyntie 18 // 12.00-17.30


31.5.2018 Kuopio
Sawosta maailmalle ja Team Finland #tiimitavattavissa, Ravintola Wanha Satama, Matkustajasatama,// 12:00-18:00

5.9.2018 Rovaniemi
Team Finland kiertue: Lapista maailmalle, Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29


10.10.2018 Kotka
Team Finland Roadshow 2018 Kotka #tiimitavattavissa, Datariina, Heikinkatu 7 // 13:30-16:40

Kategoriat
Kiertue

Team Finland: Kansainvälistymisen kumppani – Menestystä maailman markkinoilla

Team Finland on Suomen hallituksen ja julkisen sektorin yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisten investointien houkuttelua Suomeen.

Team Finland -verkosto koostuu eri organisaatioiden, kuten ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Finpron (nykyisin Business Finland) kaltaisten organisaatioiden yhteistyöstä.

Kansainvälistymisen tuki suomalaisille yrityksille

Team Finland -verkosto tarjoaa kansainvälistyville yrityksille monipuolista apua ja tukea, kattavasta markkinatiedosta aina liiketoimintakumppaneiden löytämiseen ja viennin edistämiseen asti. Sen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja edistää Suomen talouden kasvua. Työkaluja ja toimintamalleja on monia.

Neuvonta ja tiedotus

Team Finland tarjoaa kattavaa neuvontaa yrityksille kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten vientistrategian suunnittelussa ja markkina-analyysien tekemisessä. He tarjoavat ajantasaista tietoa eri maiden liiketoimintaympäristöstä, markkinamahdollisuuksista sekä paikallisista säännöksistä ja kulttuurista, jotta suomalaiset yritykset voivat menestyä paremmin ulkomailla. Asiantuntijoiden tuki auttaa yrityksiä välttämään haasteita ja hyödyntämään mahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla.

Yhteismarkkinointi ja messut

Team Finland aktiivisesti osallistuu erilaisille kansainvälisille messuille ja tapahtumiin edustaen suomalaisia yrityksiä ja edistäen Suomen talouden kasvua. Näissä tapahtumissa he tarjoavat näkyvyyttä suomalaisille yrityksille ja auttavat niitä luomaan kontakteja kansainvälisiin asiakkaisiin ja kumppaneihin. 

Lisäksi Team Finland järjestää Suomi-paviljonkeja, jotka toimivat keskipisteenä suomalaisille yrityksille esitellä tuotteitaan, palveluitaan sekä innovaatioitaan potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Suomi-paviljongit mahdollistavat yrityksille kustannustehokkaan tavan osallistua kansainvälisiin messuihin ja tapahtumiin, ja ne tarjoavat myös yhteisen foorumin, jossa suomalaiset yritykset voivat verkostoitua keskenään ja jakaa kokemuksiaan kansainvälistymiseen liittyen.

Verkostoituminen

Team Finlandin tarjoama kontaktiverkosto ja kansainvälistymiseen liittyvät tapahtumat ovat erinomainen tilaisuus suomalaisille yrityksille laajentaa liiketoimintaansa globaaleille markkinoille. Näiden tilaisuuksien avulla yritykset voivat luoda merkittäviä liikesuhteita, solmia uusia yhteistyökumppanuuksia ja houkutella kansainvälisiä sijoittajia, mikä edistää merkittävästi Suomen talouden kilpailukykyä ja kasvua.

Rahoitus

Team Finlandin kautta yritykset voivat saada tietoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista, kuten EU-rahoituksesta, vienninedistämisen avustuksista ja ulkomaankaupan rahoitusohjelmista. Lisäksi he tarjoavat neuvontaa rahoitushakemusten tekemisessä ja auttavat yrityksiä valitsemaan parhaiten heidän tarpeisiinsa sopivat rahoitusvälineet.

Business Finlandin myöntämät avustukset ja lainat voivat kattaa esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelmien laatimisen, markkinatutkimukset, messuosallistumiset, tuotekehitysprojektit ja pilotoinnit ulkomailla. Nämä taloudelliset tuet ovat arvokkaita resursseja, jotka voivat auttaa yrityksiä selättämään kansainvälistymisen haasteita ja vauhdittamaan kasvuaan maailmanmarkkinoilla.

Team Finlandin ja Business Finlandin tarjoama kokonaisvaltainen tuki, neuvonta ja rahoitusmahdollisuudet luovat vahvan pohjan suomalaisille yrityksille menestyä kansainvälisesti ja saavuttaa globaalia tunnustusta. Palvelut ovat olennainen osa Suomen kansainvälistymisen edistämistä ja vahvistavat maan asemaa houkuttelevana sijoitus- ja liiketoimintaympäristönä maailmanlaajuisesti.

Koulutus ja valmennus

Team Finlandin tarjoamat koulutus- ja valmennusohjelmat ovat olennainen osa heidän tukipalvelujaan suomalaisille yrityksille, jotka haluavat kansainvälistyä. Nämä koulutukset ovat räätälöityjä vastaamaan yritysten tarpeita ja keskittyvät tärkeisiin kansainvälistymiseen liittyviin aiheisiin, kuten viennin käytännön asioihin, markkinoinnin strategioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen ulkomailla.

Koulutukset voivat olla niin luentoja, työpajoja kuin valmennusohjelmiakin, ja ne tarjoavat yrityksille ajantasaista tietoa ja käytännön neuvoja kansainvälisen liiketoiminnan haasteisiin. Osallistujat saavat myös mahdollisuuden verkostoitua muiden yritysten kanssa ja jakaa kokemuksiaan kansainvälistymisestä.

Team Finlandin tarjoama koulutus ja valmennus on osoittautunut arvokkaaksi voimavaraksi yrityksille, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa globaaleille markkinoille. Ohjelmien avulla yritykset voivat hankkia tarvittavia taitoja ja tietoa, joiden avulla he voivat menestyä kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä ja saavuttaa pitkäaikaista kasvua ulkomailla.

Menestystarinat Team Finlandin tukemista yrityksistä kansainvälisillä markkinoilla

Team Finlandin tukemista yrityksistä löytyy lukuisia menestystarinoita, joissa suomalaiset yritykset ovat saavuttaneet merkittävää menestystä ja kasvua kansainvälisillä markkinoilla.

Team Finlandin tuki ulottuu esimerkiksi pelialalle ja netin rahapeleihin. Suomessa on vahva ja kasvava pelialan ekosysteemi, ja Team Finlandin kautta yritykset voivat saada erilaista apua ja tukea kansainvälistymiseen. Pelialan yritykset voivat hyödyntää Team Finlandin tarjoamia markkinatietoja ja kohdennettuja neuvontapalveluita, joiden avulla ne voivat laajentaa toimintaansa ulkomaille ja löytää uusia asiakas- ja yhteistyökumppaneita kansainvälisiltä markkinoilta.

Case-esimerkki 1: Teknologian vienti Aasiaan

Suomalainen startup-yritys, joka kehittää innovatiivista tekoälytekniikkaa terveydenhuollon alalle, haluaa laajentaa toimintaansa Aasian markkinoille. He ovat kiinnostuneita erityisesti Kiinasta ja Japanista, mutta kulttuurierot, paikalliset määräykset ja markkinoiden erityispiirteet tuottavat haasteita. 

Yritys ottaa yhteyttä Team Finlandiin, joka tarjoaa heille kattavan koulutuksen Aasian liiketoimintaympäristöstä, auttaa kulttuurisensitiivisessä markkinointistrategiassa ja tukee heitä paikallisten kontaktien luomisessa. Team Finlandin avulla yritys pystyy ymmärtämään paremmin kohdemarkkinoiden tarpeita ja vaatimuksia, ja heidän teknologiansa menestyy Aasian kasvavilla terveydenhuoltomarkkinoilla.

Case-esimerkki 2: Suomalainen cleantech-yritys pääsee suurhankkeeseen Etelä-Amerikkaan

Suomalainen cleantech-yritys, joka on erikoistunut uusiutuvan energian ratkaisuihin, saa tilaisuuden osallistua suureen aurinkoenergiaprojektiin Etelä-Amerikassa. Yritys tarvitsee rahoitusta ja kumppaneita tämän mittavan hankkeen toteuttamiseksi, ja he kääntyvät Team Finlandin puoleen. 

Team Finland auttaa yritystä laatimaan hankesuunnitelman ja liiketoimintasuunnitelman, joiden avulla he pystyvät houkuttelemaan kansainvälisiä sijoittajia mukaan projektiin. 

Lisäksi Team Finlandin laajat verkostot Etelä-Amerikassa auttavat yritystä löytämään paikallisia yhteistyökumppaneita ja pääsemään hankkeessa eteenpäin. Cleantech-yritys menestyy projektissa ja vakiinnuttaa asemansa Etelä-Amerikan uusiutuvan energian markkinoilla.

Case-esimerkki 3: Perinteinen suomalainen puusepänteollisuus valloittaa Pohjois-Afrikan

Suomalainen perinteinen puusepänteollisuuteen erikoistunut yritys haluaa laajentaa toimintaansa Pohjois-Afrikan maihin. Heidän korkealaatuiset ja kestävät puutuotteet ovat herättäneet kiinnostusta alueella, mutta liiketoimintaympäristö ja kulttuurierot ovat tuntemattomia. 

Yritys saa tukea Team Finlandilta, joka auttaa heitä markkinoiden analysoinnissa ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisessa. Team Finlandin kautta yritys pääsee osallistumaan paikallisille messuille ja tapahtumiin, joissa he voivat esitellä tuotteitaan. 

Lisäksi Team Finlandin asiantuntijat auttavat yritystä neuvotteluissa ja paikallisten kumppanien löytämisessä. Yritys menestyy Pohjois-Afrikassa ja heidän puutuotteistaan tulee arvostettuja alueen markkinoilla.

Kategoriat
Paikkakunnat

Kymenlaakso

Team Finlandin Tiimi tavattavissa 2018 kiertue vieraili Kotkassa 10.10. Kotkassa Kasvuun-tapahtumassa kuultiin tietoa kansainvälistymispalveluista ja luotiin katsaus Venäjän-kaupan tilanteeseen.

Mahdollisuuksia nähdään muun muassa uudistuvassa metsäsektorissa ja älykkäiden kaupunkien ratkaisuissa. Itäinen rantarata nähdään erittäin tärkeänä tulevan kehityksen kannalta.

Kategoriat
Paikkakunnat

Lappeenranta

Etelä-Karjalassa pk-yritysten kansainvälistyminen on ollut hyvin riippuvaista Venäjän taloudellisesta kehityksestä, ja siten suhdanneherkkää.

Kasvupotentiaalia on kuitenkin edelleen muun muassa matkailun ja ympäristöliiketoiminnan innovaatioissa.

Kategoriat
Paikkakunnat

Pori

Satakunnan vientimarkkinoilla toimivista yrityksistä yli 30 prosenttia aikoo kasvattaa panostuksiaan kansainvälistymiseen.

Porissa järjestettiin vuonna 2017 Sata yritystä Satakunnasta maailmalle-tapahtuma, jossa olivat mukan Finnvera, Finpro, Tekes ja Ulkoministeriö kumppaneineen.

Kategoriat
Paikkakunnat

Turku

Telakka-alan vahva kehitys on nostanut koko Varsinais-Suomen alueen näkymiä viennin suhteen. Turku Business Region käsittää 22 000 yritystä ja kuusi tiede- ja ammattikorkeakoulua, joten kasvua haetaan myös perinteisten teollisuudenalojen ulkopuolelta.

Innovaatiopalveluiden tuottamisesta vastaa Turku Science Park.

Kategoriat
Paikkakunnat

Kouvola

Kouvola on panostanut vahvasti rautateitse kulkevaan kauppaan Kiinan ja Venäjän kanssa. Uuden RR eli Rail-Road terminaalin on märää valmistua 2022.

Kouvola RRT:n yhteyteen syntyy kansainvälisen logistiikan ja teollisuuden keskittymä. Palveluita tarjotaan open access periaatteella ja näin parannetaan myös pk-yritysten pääsyä uusille markkinoille.

Kategoriat
Paikkakunnat

Pohjanmaan aluekierros

Pohjanmaan yrityksillä on uskoa kasvuun, kansainvälistymiseen ja innovaatioihin. Pk-yritysbarometrin mukaan enemmistö vientiyrityksistä on voimakkaasti kasvuhakuisia tai kasvaa mahdollisuuksien mukaan.

Alueella on hyödynnetty Business Finlandin rahoitusta kansainvälistymisessä ja innovaatiotoiminnassa.

Pohjanmaan vahvuudet ovat energiateollisuudessa, konepajoissa ja elintarvikkeissa. Turkistuotanto ja veneenrakennus ovat merkittäviä vientialoja. Tiimitavattavissa kiertue vieraili Kokkolassa.

Kategoriat
Paikkakunnat

Tampere

Tampere on Suomen toinen metropoli ja kasvaa alueista voimakkaimmin pääkaupunkiseudun jälkeen. Tampere on keskeinen piste Suomen kasvukäytävällä.

Tampereen vahvuuksiin kuuluu hyvä innovaatioverkosto yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten välillä. Alueella on yli 200 startup-yritystä, jotka toimivat muun muassa pelialalla. Siellä kasvu ja kansainvälistyminen voi tapahtua hyvin nopeasti.

Kategoriat
Paikkakunnat

Jyväskylä

Keski-Suomen vientiyritysten into panostaa innovaatioihin, tuotantoon ja tuotekehitykseen on korkealla tasolla. Maakunnan näkemyksen tulevaisuudesta ovat hyvin positiivisia, ja kasvupotentiaalia on useilla sektoreilla.

Jyväskylän kaupungin Business Jyväskylä tarjoaa monipuolisia palveluja myös pk-yrityksille.